English

   Deutsch

   Franais

Disclaimer

Door deze website te raadplegen, accepteert u onderstaande vrijwaring. Koot Metals streeft ernaar de informatie op deze website zo correct mogelijk weer te geven. Koot Metals verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan zij worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Koot Metals zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.

Privacy verklaring  |  disclaimer  |  contact  |  routebeschrijving  |  informatieformulier  |  vacatures  |  leveringsvoorwaarden